Friday, March 6, 2009

CARA-CARA MEMPROMOSIKAN WARISAN BUDAYA (;

> Menganjurkan pelbagai pameran

> Mengadakan forum

> Memberikan ceramah

> Membina papan iklan

> Menyediakan dan mengedarkan risalah

> Menghasilkan dokumentari

> Menganjurkan lawatan kebudayaan

> Menganjurkan festival kebuyaan

> Menganjurkan program pertukaran belia antarabangsa

KEPENTINGAN PENGEKALAN BUDAYA WARISAN MALAYSIA (;

 • Mewariskan budaya kepada generasi muda.
 • Memelihara kepentingan budaya.
 • Membentuk jati diri bangsa Malaysia.
 • Mengindustrikan budaya.
 • Menjana sumber ekonomi.

PROGRAM YANG DI ANJURKAN (;

Antara program dan aktiviti yang dianjurkan oleh agensi kerajaan dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia ialah:

 • Program Merakyatkan Seni Budaya.
 • Program Mendekati Rakyat
 • Program Rumah Terbuka
 • Kempen Budi Bahasa Budaya Kita
 • Pertandingan permainan tradisional
 • Progam Pembangunan Usahawan Kraf
 • Persembahan teater
 • Anugerah Seni Negara
 • Pembudayaan tulisan jawi.

PERANAN AGENSI (;

Peranan agensi-agensi yang terlibat dalam usaha mengekalkan budaya Negara:

1.Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
- Merancang, mengumpul dan mengedar bahan da informasi seni dan budaya
- Memberi khidmat nasihat, bantuan kepakaran dan kewangan kepada badan bukan kerajaan.

2. Jabatan Arkib Negara Malaysia.
- Mengumpul, memperoleh dan menyimpan rekod Negara.
- Memelihara bahan-bahan arkib seperti Memorial Tunku Abdul Rahman dan Memorial Tun Abdul Razak.

3. Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. (ASWARA)
- Pusat pengajian kesenian, kebudayaan dan warisan.
- Melahirkan karyawan, seniman dan penggiat seni.

4. Jabatan Muzium dan Antikuiti Malaysia.
- Sebagai pusat sumber warisan Negara.
- Menyelidik, mengumpul, mengekal dan menyebar ilmu pengetahuan. melalui pameran.

5. Jabatan Warisan Budaya.
- Menggubal akta.
- Mengumpul dokumentasi.
- Menyelidik, memelihara dan membangunkan warisan.

6. Istana Budaya.
- Mementaskan seni persembahan (teater, tarian, muzik)

7. Perbadan Kemajuan Filem Nasional Malaysia. (FINAS)
- Membangunkan industri perfileman negara

- Membangunkan dan mempromosikan perusahaan kraf.

9. Perpustakaan Negara Malaysia.
· Pusat pengumpulan, pendokumentasian dan pemuliharaan sumber-sumber ilmu Negara.

10.Balai Seni Lukis Negara.
· Mengumpul, memelihara, memulihara, mempamir, mempromosikan, memupuk kesedaran dan
penghayatan seni kepada seluruh masyarakat.

KEPENTINGAN PENGEKALAN BUDAYA WARISAN MALAYSIA (;

• Mewariskan budaya kepada generasi muda.

• Memelihara kepentingan budaya.

• Membentuk jati diri bangsa Malaysia.

• Mengindustrikan budaya.

• Menjana sumber ekonomi.

AGENSI KERAJAAN DAN WARISAN BUDAYA (;

Peranan agensi-agensi yang terlibat dalam usaha mengekalkan budaya Negara:


 1. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
  • Merancang, mengumpul dan mengedar bahan da informasi seni dan budaya
  • Memberi khidmat nasihat, bantuan kepakaran dan kewangan kepada badan bukan kerajaan.

 1. Jabatan Arkib Negara Malaysia.
  • Mengumpul, memperoleh dan menyimpan rekod Negara.
  • Memelihara bahan-bahan arkib seperti Memorial Tunku Abdul Rahman dan Memorial Tun Abdul Razak.

 1. Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. (ASWARA)
  • Pusat pengajian kesenian, kebudayaan dan warisan.
  • Melahirkan karyawan, seniman dan penggiat seni.

 1. Jabatan Muzium dan Antikuiti Malaysia.
  • Sebagai pusat sumber warisan Negara.
  • Menyelidik, mengumpul, mengekal dan menyebar ilmu pengetahuan. melalui pameran.

 1. Jabatan Warisan Budaya.
  • Menggubal akta.
  • Mengumpul dokumentasi.
  • Menyelidik, memelihara dan membangunkan warisan.

 1. Istana Budaya.
  • Mementaskan seni persembahan (teater, tarian, muzik)

 1. Perbadan Kemajuan Filem Nasional Malaysia. (FINAS)
  • Membangunkan industri perfileman negara.

 1. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia.
  • Membangunkan dan mempromosikan perusahaan kraf.

 1. Perpustakaan Negara Malaysia.
  • Pusat pengumpulan, pendokumentasian dan pemuliharaan sumber-sumber ilmu Negara.

10. Balai Seni Lukis Negara.

  • Mengumpul, memelihara, memulihara, mempamir, mempromosikan, memupuk kesedaran dan penghayatan seni kepada seluruh masyarakat.Antara program dan aktiviti yang dianjurkan oleh agensi kerajaan dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia ialah:

 • Program Merakyatkan Seni Budaya.

 • Program Mendekati Rakyat

 • Program Rumah Terbuka

 • Kempen Budi Bahasa Budaya Kita

 • Pertandingan permainan tradisional

 • Progam Pembangunan Usahawan Kraf

 • Persembahan teater

 • Anugerah Seni Negara

 • Pembudayaan tulisan jawi.

SUMBANGAN INDIVIDU BAGI MENGEKALKAN BUDAYA MALAYSIA (;Seseorang itu boleh mengekalkan budaya Malaysia dengan :

 • Mempelajari sesuatu budaya supaya boleh diwariskan
 • Mengajar untuk memperkembangkan sesuatu budaya
 • Turut serta dan mengambil bahagian dalam aktiviti kebudayaan
 • Mempromosikan budaya melalui penulisan dan iklan
 • Mendokumentasi budaya Malaysia untuk diwariskan dan menjadi rujukan generasi akan datangAntara tokoh yang telah memberikan sumbangan dalam mengekalkan budaya Malaysia ialah :


Allahyarham Yang Amat Berbahagia Datin Seri Endon Mahmood • Menggalakkan pemakaian batik dan songket dalam kalangan kakitangan awam pada majlis-majlis rasmi
 • Mempromosikan pemakaian batik Malaysia


Encik Abdullah bin Muda


 • Memajukan industri bot tradisional MelayuDatuk Suhaimi Mohd Zain (Pak Ngah) • Mengekalkan dan memajukan muzik irama Malaysia
Penyertaan dalam memartabatkan seni bukan sahaja menjadi tanggungjawab individu sebaliknya memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan