Friday, March 6, 2009

KEPENTINGAN MENGEKALKAN BUDAYA MALAYSIA (;

Mengekalkan warisan budaya merupakan tanggungjawab yang harus dipikul bersama-sama oleh setiap individu, masyarakat dan kerajaan.


Warian budaya perlu dikekalkan untuk :

  • Mengenalkan dan mewariskan budaya kepada generasi akan dating
  • Memelihara dan memulihara warisan negara
  • Memperkenalkan semula seni yang hamper pupus kepada generasi muda
  • Menjana ekonomi negara
  • Membentuk jati diri bangsa Malaysia

No comments:

Post a Comment